Rehabilitacja w ramach ośrodka rehabilitacji dziennej

Świadczenia rehabilitacyjne w ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej są udzielane pacjentom, których stan kliniczny nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja polega na kompleksowej rehabilitacji narządu ruchu z uwzględnieniem specjalistycznych wskazań ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, neurochirurgicznych i onkologicznych.

Pobyt w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej trwa od 3 do 6 tygodni i jest w całości refundowany w ramach NFZ.

Informujemy, że posiadamy umowę na:

 • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
 • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Podstawą przyjęcia jest skierowanie wystawione przez lekarza poradni: rehabilitacyjnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (w przypadku zaostrzenia schorzeń przewlekłych), a także przez lekarzy oddziałów szpitalnych.

Skierowanie do ośrodka może wystawić lekarz rehabilitacji a także:

 • lekarza POZ – w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych
 • lekarzy poradni: rehabilitacyjnej,
 • neurologicznej,
 • urazowo – ortopedycznej,
 • reumatologicznej,
 • onkologicznej
 • lekarzy oddziału: urazowo – ortopedycznego
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • neurologicznego,
 • rehabilitacyjnego,
 • chorób wewnętrznych,
 • reumatologicznego,
 • onkologicznego,
 • ginekologicznego.

Cykl rehabilitacji oraz rodzaje ćwiczeń i zabiegów są ustalane z lekarzem i fizjoterapeutami podczas wizyty kwalifikacyjnej, na której szczegółowo oceniany jest stan zdrowia pacjenta.

Nasz Ośrodek Rehabilitacji wyposażony jest w najwyższej jakości sprzęt.

Nad bezpieczeństwem Pacjentów czuwa wysoko wyspecjalizowany zespół. Nasz personel stale podnosi swoje kwalifikacje, poprzez uczestnictwo w kursach, konferencjach i wszelkiego rodzaju szkoleniach.

Jak wygląda przyjęcie pacjenta do ośrodka dziennego?

Przy rejestracji, do przyjęcia Pacjent musi posiadać:

 • skierowanie do OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ
 • dowód osobisty

Pracownik rejestracji kieruje pacjenta do odpowiedniego gabinetu lekarskiego celem odbycia wizyty lekarskiej.

Podczas wizyty lekarskiej Pacjent otrzymuje kartę zabiegową / zostaje zakwalifikowany na Ośrodek Rehabilitacji Dziennej lub kierowany jest na dodatkowe badania dla uzupełnienia diagnostyki np. RTG, badania podstawowe.

Pacjent po otrzymaniu karty zabiegowej kierowany jest przez lekarzy do PLANOWANIA, gdzie ustala się termin zleconych zabiegów.

Po ustaleniu planu zabiegów Pacjent zgłasza się na leczenie w wyznaczonym na Karcie Zabiegowej terminie.

Kontakt i zapisy:

ul. Sarmacka 17 lok 118;
02-972 Warszawa
tel: 535 565 535; 22 115 0058

Wykonujemy świadczenia w ramach NFZ
Ząbkowska 18 lok. 61; 03-735 Warszawa
tel. +48 (22) 670 00 63 (PN.-PT: 7.00-19.00)

Polityka cookies